• Duurzaamheid

  ‘Do no harm’, via duurzame consumptie naar natuurvriendelijke landbouw

  Is een ondernemer die veevoer via de Rotterdamse haven het land binnen haalt en in een afgesloten ruimte dieren voert die als eindproduct via Enschede geslacht en verpakt het land weer verlaten een boer of een vleesproducent? Is het normaal dat die zijn afval in de Nederlandse natuur loost zoals dat voor fabrieken in de jaren 60 normaal was om afval te lozen in de rivier? Knoppen om aan te draaien Nederland exporteert voor 90 miljard en importeert voor 61 miljard aan landbouwproducten. Van de export is 16,6 miljard zuivel, eieren en vlees. Daarin zit het grootste deel van ons stikstof probleem. Hoe komen we in een internationale markt op…

  Reacties uitgeschakeld voor ‘Do no harm’, via duurzame consumptie naar natuurvriendelijke landbouw
 • Duurzaamheid,  Vervoer

  De trein als ultime vorm van carpoolen

  In 2013 reden nog bijna alle treinen op kolen en gas. Hoe kan het dat de NS decennia het onbetwistbare imago heeft gehad van milieuvriendelijk vervoer terwijl tot 2015 de helft van alle moderne treinen op kolen reden. Uit het NS jaarverslag van dat jaar bleek dat de elektriciteit die treinen verbruiken voor circa 50% werden opgewekt met kolen en gas.  Geen groen in de folder Op de folder zet de NS liever dat ze goede treinen wil, stations van wereldklasse en dat je een fiets kan lenen om je reis te vervolgen. De NS wilde kennelijk niet aan de grote klok hangen dat 5 van de 10 treinen al decennia lang…

 • Duurzaamheid,  Energie

  Energiesubsidie voor opslag of productie?

  Voor elke euro elektriciteit betalen we ongeveer 63 cent belasting omdat het gebruik van energie vervuilt. Zo is het begonnen. Maar wat als we straks allemaal onze eigen zon- en windenergie opwekken. Dan vervuilen we niet meer! Betalen we dan ook geen energiebelasting meer? Zelf opgewekte energie is gratis! Van de belastingdienst hoeven we geen energiebelasting te betalen voor het verbruik van elektriciteit die je zelf opwekt met: hernieuwbare energiebronnen, een noodinstallatie, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas, biogas of warmtekrachtkoppeling. Dat is goed nieuws! En zolang de belastingwet niet wordt aangepast blijft dat goed nieuws! Een leuk weetje is dat je de energiebelasting (en kolenbelasting) kunt terugvragen voor het gas en de elektriciteit die…

 • Duurzaamheid,  Ruimtelijke ordening

  Bouwinnovatie door te rekenen naar levensduur

  De bouw zit in het slob. We hebben huizen over en kantoren staan leeg. De mensen van de naoorlogse geboortegolf geven hun werkplek en hun huis op; ze gaan massaal met pensioen. Dat geeft ruimte en … “tijd” voor nieuwe kansen. Er is een klein probleempje. De samenleving is ingesteld op groei. Demografische groei, economische groei, welvaartsgroei, groeiende woningbehoefte, groeiende bedrijvigheid en meer. We zijn er zo aan verslaafd dat we al deze groeibehoeften sinds de jaren zeventig tegen beter weten in hebben gefinancierd met groeiende schulden. De bestuurders van de naoorlogse generatie hebben in veertig jaar tijd meer dan dertigduizend euro schuld per Nederlander opgebouwd die zij met veel…

 • Duurzaamheid,  Wonen

  Groene daken hebben de toekomst

  De markt voor groene daken is in Nederland in een stroomversnelling gekomen, met groeiende maatschappelijke belangen, opeenvolgende technische innovaties en met een toenemend aantal nieuwe spelers. Met zoveel nieuwe spelers en al die nieuwe ontwikkelingen is voorlichting essentieel om imago schade aan het groendak te voorkomen. Kwaliteit is een voorwaarde voor gezonde beplanting op het dak zonder lekkages. Handboek groene daken Het handboek groene daken is een praktijkgericht handboek voor elke fase in het bouwproces. Voor elke partij in de bouwketen is stap voor stap uitgewerkt wat er moet gebeuren, waar men rekening mee moet houden en wat daarbij de aandachtspunten zijn. Van initiatieffase en ontwerp tot en met uitvoering,…

 • Duurzaamheid

  Afval is de nieuwe grondstof

  Het consumentisme is een regelrechte bedreiging voor onze planeet. Over dertig jaar zijn de eerste grondstoffen op. Niet de aardappelen of de rijst, maar het koper en andere ertsen waar we hebbedingetjes van maken. Men vreest dat we op het einde elkaar de hersens inslaan voor de laatste restjes grondstoffen. Oorlog dus, of …. Karton met aluminium Producten worden zo goedkoop mogelijk geproduceerd om de concurrentieslag te winnen. Enkele kwaliteitsproducten uitgezonderd. Daarbij zijn in de afgelopen decennia duizenden alternatieve stoffen en toepassingen ontwikkeld zonder rekening te houden met de verwerking van het product aan het einde van zijn levenscyclus. Het gevolg is dat veruit de meeste producten bestaan uit onderdelen…

 • Duurzaamheid,  Politiek

  Beheer is de duurzame vorm van consumptie

  De transitie van productie naar dienstverlening bij een gelijk activiteitenvolume is de route van verbruik naar bestendig beheer. De noodzaak voor het omvormen van de economie ligt in het feit dat grondstoffen uitputten en de lucht, aarde en zee verontreinigen. De mens bedreigt zijn eigen leefom geving (en de leefomgeving van andere soorten op aarde). De huidige economie is gebaseerd op continue groei van productie en consumptie. Dit principe leidt op termijn tot onomkeerbare uitputting en schaarste. Dit gegeven noodzaakt tot hergebruik van grondstoffen en het vervaardigen van recyclebare producten. De toekomstige winning van grondstoffen komt te liggen in de keten van hergebruik. Dat betekent dat het zwaartepunt van de…