• Duurzaamheid,  Ruimtelijke ordening

  Bouwinnovatie door te rekenen naar levensduur

  De bouw zit in het slob. We hebben huizen over en kantoren staan leeg. De mensen van de naoorlogse geboortegolf geven hun werkplek en hun huis op; ze gaan massaal met pensioen. Dat geeft ruimte en … “tijd” voor nieuwe kansen. Er is een klein probleempje. De samenleving is ingesteld op groei. Demografische groei, economische groei, welvaartsgroei, groeiende woningbehoefte, groeiende bedrijvigheid en meer. We zijn er zo aan verslaafd dat we al deze groeibehoeften sinds de jaren zeventig tegen beter weten in hebben gefinancierd met groeiende schulden. De bestuurders van de naoorlogse generatie hebben in veertig jaar tijd meer dan dertigduizend euro schuld per Nederlander opgebouwd die zij met veel…

 • Ruimtelijke ordening

  Introduceer flexibel beheer van bestemmingsplannen

  Terug naar de natuur is veel te duur. Daarom geldt: eens bouwgrond is altijd bouwgrond. Grondexploitatie blijkt een verslavende hobby waar menige gemeente maar moeilijk van los komt. Als we zo door gaan raakt de grond vanzelf een keer op. Wat dan? En toen kwam er krimp Enkele krimpregio’s hebben hun neus al gestoten aan grondexploitatie. Door de dalende vraag naar woningen en bedrijfsruimte kon de gemeente haar grond aan de staatstenen niet kwijt. Sterker nog, ze erfde uitgewoonde huizen en afgedankte bedrijfspandjes. Slopen zou je zeggen; én maak er een leuk parkje van. Maar wie gaat dat betalen? Grond terugkopen kost geld. Des te meer als er nog een…

 • Ruimtelijke ordening

  Vergeet citymarketing, creëer een attractie

  Met het oude trammetje van station Amersfoort naar de Varkensmarkt in het centrum. Het maakt het dagje shoppen nog leuker. Sabine en Joyce zouden er speciaal voor uit Barneveld komen, zeker weten! Horeca- en hoteleigenaren zien de nostalgische tram vooral als een goed citymarketing instrument. Amersfoort ligt centraal in het land en is daardoor goed bereikbaar. De grachtjes in de historische binnenstad en haar rondvaarten zijn een belangrijke trekpleister. Maar tegenwoordig moet je als stad alles uit de kast halen. Ter bevordering van het toerisme en het vergroten van de aantrekkingskracht gaat Amersfoort daarom haar oude tramlijn in ere herstellen. Stadsbestuurders verwachten hiermee meer winkelend publiek uit de omgeving aan…

 • Ruimtelijke ordening,  Wonen

  Opruimplicht voor bebouwing

  Opruimen van zwerfafval kost de Nederlander honderd miljoen euro per jaar. Zonde! Wie betrapt wordt op het weggooien van een afgedankt blikje krijgt daarom negentig euro boete. Een afgedankt gebouw laten slingeren mag daarentegen wel. Vreemd! De gemeente of de provincie draait meestal op voor de sloopkosten. Eén woonwijk opheffen kost al snel meer dan al het zwerfafval in heel Nederland. Met de bevolkingskrimp in aantocht staat de belastingbetaler flink wat te wachten. Van hout naar Holland Voordat Holland bewoond was heette het holtz land. Dat is Duits voor hout land. Het was één groot bos waar de mensen uit de hoogvlakten naar toe gingen om hout te halen voor…

 • Ruimtelijke ordening,  Wonen

  Welke aandacht is er voor groen in woonvisies

  Onder voorzitterschap van Groenforum Nederland bestudeerde Camiel Versluis in december 2007, 15 woonvisies van de 31 grootste gemeenten in Nederland. In een speciaal samengestelde werkgroep zijn de bevindingen opgetekend voor een advies aan de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie. De vraag luidde ‘Wat is de groene kwaliteit van woonvisies in Nederland?’. Het werd een bredere studie. Opvallendste overeenkomsten tussen woonvisies Kwantificeren aantal te bouwen nieuwe woningen per prijsklasse Onderscheiden bevolkingsgroepen naar welstandsklasse Plaatsbepaling (toekomstig) woningbestand per wijk Bepaling van verhouding huur / koop Erkenning van de waarde van woonmilieu Opvallendste tekortkomingen van de bestudeerde woonvisies Weergave van positie + status van de woonvisie in het beleidsmatige proces De mening…