• Sociaal stelsel,  Wonen

  Maak werken lonend, verlaag de woonlasten!

  Als we een 3e generatie bankzitters willen voorkomen, zullen we werken aantrekkelijker moeten maken. Alleen dan zullen we weer zelf onze vis schoonmaken, zelf onze eigen asperges steken, zelf de was doen, zelf de vuilnis ophalen, zelf onze eigen tomaten plukken, zelf onze bejaarde ouders verzorgen, zelf onze huizen verbouwen, zelf onze eigen straatje schoon vegen en zelf onze bloemen oogsten op onze wereldberoemde bollenvelden. Werken moet weer lonend worden! In 1959 werd de gasbel in Slochteren ontdekt. Nederland had een onuitputtelijke bron van welvaart aangeboord, dacht ze. We konden het ons permitteren om aan de lopende band goedkope gastarbeiders te onthalen voor het werk dat Klaas en Trudie ‘ontgroeid’…

 • Duurzaamheid,  Wonen

  Groene daken hebben de toekomst

  De markt voor groene daken is in Nederland in een stroomversnelling gekomen, met groeiende maatschappelijke belangen, opeenvolgende technische innovaties en met een toenemend aantal nieuwe spelers. Met zoveel nieuwe spelers en al die nieuwe ontwikkelingen is voorlichting essentieel om imago schade aan het groendak te voorkomen. Kwaliteit is een voorwaarde voor gezonde beplanting op het dak zonder lekkages. Handboek groene daken Het handboek groene daken is een praktijkgericht handboek voor elke fase in het bouwproces. Voor elke partij in de bouwketen is stap voor stap uitgewerkt wat er moet gebeuren, waar men rekening mee moet houden en wat daarbij de aandachtspunten zijn. Van initiatieffase en ontwerp tot en met uitvoering,…

 • Ruimtelijke ordening,  Wonen

  Opruimplicht voor bebouwing

  Opruimen van zwerfafval kost de Nederlander honderd miljoen euro per jaar. Zonde! Wie betrapt wordt op het weggooien van een afgedankt blikje krijgt daarom negentig euro boete. Een afgedankt gebouw laten slingeren mag daarentegen wel. Vreemd! De gemeente of de provincie draait meestal op voor de sloopkosten. Eén woonwijk opheffen kost al snel meer dan al het zwerfafval in heel Nederland. Met de bevolkingskrimp in aantocht staat de belastingbetaler flink wat te wachten. Van hout naar Holland Voordat Holland bewoond was heette het holtz land. Dat is Duits voor hout land. Het was één groot bos waar de mensen uit de hoogvlakten naar toe gingen om hout te halen voor…

 • Ruimtelijke ordening,  Wonen

  Welke aandacht is er voor groen in woonvisies

  Onder voorzitterschap van Groenforum Nederland bestudeerde Camiel Versluis in december 2007, 15 woonvisies van de 31 grootste gemeenten in Nederland. In een speciaal samengestelde werkgroep zijn de bevindingen opgetekend voor een advies aan de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie. De vraag luidde ‘Wat is de groene kwaliteit van woonvisies in Nederland?’. Het werd een bredere studie. Opvallendste overeenkomsten tussen woonvisies Kwantificeren aantal te bouwen nieuwe woningen per prijsklasse Onderscheiden bevolkingsgroepen naar welstandsklasse Plaatsbepaling (toekomstig) woningbestand per wijk Bepaling van verhouding huur / koop Erkenning van de waarde van woonmilieu Opvallendste tekortkomingen van de bestudeerde woonvisies Weergave van positie + status van de woonvisie in het beleidsmatige proces De mening…