Duurzaamheid,  Politiek

Beheer is de duurzame vorm van consumptie

De transitie van productie naar dienstverlening bij een gelijk activiteitenvolume is de route van verbruik naar bestendig beheer.

De noodzaak voor het omvormen van de economie ligt in het feit dat grondstoffen uitputten en de lucht, aarde en zee verontreinigen. De mens bedreigt zijn eigen leefom
geving (en de leefomgeving van andere soorten op aarde). De huidige economie is gebaseerd op continue groei van productie en consumptie. Dit principe leidt op termijn tot onomkeerbare uitputting en schaarste. Dit gegeven noodzaakt tot hergebruik van grondstoffen en het vervaardigen van recyclebare producten. De toekomstige winning van grondstoffen komt te liggen in de keten van hergebruik. Dat betekent dat het zwaartepunt van de toekomstige werkgelegenheid ligt in het herwinnen van reeds gebruikte grondstoffen. Onderhoud wordt rendabel, zoniet winstgevend, ten opzichte van verbruik (consumptie). Over het geheel bezien zal de dienstverlening toenemen volgens het hier afgebeelde (sterk vereenvoudigde) model. De totale werkgelegenheid, het activiteitenvolume van het gehele economisch bestel, blijft gelijk.

Responsibility Act

De Responsibility Act is bedoeld als een instrument voor de overheid om de transitie van uitputtende consumptie naar bestendig beheer te begeleiden. De Responsibility Act creëert een (nieuw) speelveld waarin duurzaamheid een permanente positie krijgt bij gelijke concurrentie. Het levert een verdeling van krachten en verantwoordelijkheden op volgens het principe van mechanism design.

 

Balans tussen verantwoordelijkheid en vrijheid

De voorwaarden voor een duurzame samenleving worden verdeeld over drie pijlers die de maatschappij vormen. Daarbij wordt uitgegaan van gedeelde verantwoordelijkheden en vrijheden die zijn opgetekend in Key Issues. De onderstaand tabel is een aanzet voor het benoemen van de Key Issues. De Responsibility Act kan fungeren als een richtlijn of convenant voor duurzaamheid.

 

NOTE: Dit artikel is gebaseerd op de lezing van Arnold Heertje en paper van Herman E. Daly (SSE) d.d. zaterdag 4 juli 2009 georganiseerd door PvdA Landelijk werkgroep milieu, energie en economie (LME). NOTE: Dit artikel heeft niet de pretentie om volledig te zijn.