Duurzaamheid,  Energie

Energiesubsidie voor opslag of productie?

Voor elke euro elektriciteit betalen we ongeveer 63 cent belasting omdat het gebruik van energie vervuilt. Zo is het begonnen. Maar wat als we straks allemaal onze eigen zon- en windenergie opwekken. Dan vervuilen we niet meer! Betalen we dan ook geen energiebelasting meer?

Zelf opgewekte energie is gratis!

Van de belastingdienst hoeven we geen energiebelasting te betalen voor het verbruik van elektriciteit die je zelf opwekt met: hernieuwbare energiebronnen, een noodinstallatie, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas, biogas of warmtekrachtkoppeling. Dat is goed nieuws! En zolang de belastingwet niet wordt aangepast blijft dat goed nieuws!

Een leuk weetje is dat je de energiebelasting (en kolenbelasting) kunt terugvragen voor het gas en de elektriciteit die je verbruikt om energie op te wekken. Een beetje gek eigenlijk dat je korting krijgt op vuile (of schone) energie om schone (of vuile) energie te maken.

Salderen is niet gratis, maar energiesubsidie!

Er is geen wet die zegt dat je geen belasting hoeft te betalen over zelf opgewekte elektriciteit die je van het elektriciteitsnet afhaalt nadat je het er eerder in hebt gestopt. Fiscaal gezien lever je zelf opgewekte stroom aan je elektriciteitsleverancier en koop je dat later terug. En als je iets koopt betaal je belasting. Dat we elektriciteit belastingvrij kunnen salderen is omdat de minister dat besloten heeft.

Nu is salderen feitelijk nog een subsidieregeling. In 2017 gaat de minister zijn besluit evalueren. Misschien mogen we gesubsidieerd blijven salderen tot 2020. Dat is fijn! Maar het zou nog fijner zijn als particulieren altijd belastingvrij kunnen salderen. Waarom is dat eigenlijk nog niet bij wet geregeld? Het wordt tijd dat we salderen niet langer als een subsidie zien, maar als een basisrecht op het gebruik van het elektriciteitsnet dat we zelf met ons eigen belastinggeld betaald hebben.

Energieopslag; de permanente oplossing!

Het probleem van zelf zonne-energie opwekken is dat overdag de zon schijnt en we pas het licht aan doen als het donker is. En met windenergie het is ook niet zo dat we alleen maar de koelkast aanzetten als het buiten waait. We gebruiken maar zelden de elektriciteit op het moment dat we het opwekken. Zolang salderen niet als basisrecht wordt gezien, kunnen we misschien maar beter subsidie uitdelen voor het thuis opslaan van elektriciteit. Subsidie voor energieopslag is eenmalig en je hebt er eindeloos lang plezier van.

Met energieopslag weet je zeker dat je geen energiebelasting hoeft te betalen over je eigen opgewekte energie. Het permanent gesubsidieerd salderen is dan ook niet meer nodig. Energieopslag lijkt me voor de overheid én voor de burger voor één keertje een goede investering. Misschien jaagt een kleine subsidie op energieopslag al de innovatie aan die een doorbraak kan geven voor hernieuwbare energie.

Bronnen:
2016: Belastingdienst / energiebelasting
2016 Consuwijzer / teruglevering van energie
Zonnestroom en Nederlandse wetgeving, Agentschap NL 2012