Duurzaamheid,  Wonen

Groene daken hebben de toekomst

De markt voor groene daken is in Nederland in een stroomversnelling gekomen, met groeiende maatschappelijke belangen, opeenvolgende technische innovaties en met een toenemend aantal nieuwe spelers. Met zoveel nieuwe spelers en al die nieuwe ontwikkelingen is voorlichting essentieel om imago schade aan het groendak te voorkomen. Kwaliteit is een voorwaarde voor gezonde beplanting op het dak zonder lekkages.

Handboek groene daken

Het handboek groene daken is een praktijkgericht handboek voor elke fase in het bouwproces. Voor elke partij in de bouwketen is stap voor stap uitgewerkt wat er moet gebeuren, waar men rekening mee moet houden en wat daarbij de aandachtspunten zijn. Van initiatieffase en ontwerp tot en met uitvoering, oplevering en beheer. Alle lof aan de auteur en dank aan de investeerders. Als initiatiefnemer ben ik er trots op dat het er is.

Auteur: Albert Jan Kerssen. Uitgever: BDA Dak en Gevelopleidingen. Druk, vormgeving en verkoop: Plant Publicity Holland. ISBN 9789081343978

Inspiratie

Voor wie alvast wat inspiratie zoekt over de mogelijkheden van groene daken staan hieronder een aantal inspiratie schetsen.