Duurzaamheid

De trein als ultime vorm van carpoolen

In 2013 reden nog bijna alle treinen op kolen en gas. Hoe kan het dat de NS decennia het onbetwistbare imago heeft gehad van milieuvriendelijk vervoer terwijl tot 2015 de helft van alle moderne treinen op kolen reden. Uit het NS jaarverslag van dat jaar bleek dat de elektriciteit die treinen verbruiken voor circa 50% werden opgewekt met kolen en gas. 

Geen groen in de folder

Op de folder zet de NS liever dat ze goede treinen wil, stations van wereldklasse en dat je een fiets kan lenen om je reis te vervolgen. De NS wilde kennelijk niet aan de grote klok hangen dat 5 van de 10 treinen al decennia lang op kolen en gas door het land tuften. Je moet goed zoeken om hier iets over te vinden. De NS stelt in haar strategienotitie van 2016 “De trein is vanuit het oogpunt van duurzaamheid ook een uitstekend keuze, zeker nu wij gebruik maken 100% groene elektriciteit.” Maar tegelijk zegt ze op haar website: “Vanaf 2018 rijden onze treinen in Nederland voor 100% op groene stroom”. Kennelijk weet de NS niet hoe snel ze ons moet doen geloven dat er geen vuiltje aan de lucht is. In 2016 was de stroom nog niet groen, dat is een feit. Door de tegenstrijdige berichten luid het credo voorlopig “eerst zien en dan geloven.”

De ultieme vorm van carpoolen

Op de website van de NS kon je in 2012 nog lezen dat de treinreiziger 3x (bijna 4x) minder CO2 uitstoot dan de automobilist. Hoe kan dat als de trein op kolen rijdt? Net zo makkelijk als een bus die op stookolie rijdt. Het is de ultieme vorm van carpoolen. Als we een simpele rekensom maken weten we nu ook dat een gemiddeld gezin met 2 kinderen in 2012 het beste de auto kon pakken als ze het milieu wilde sparen. Kennelijk erkend de NS inmiddels ook dat dit een beetje raar was, want nu produceert de NS mooie statistiekjes met vergelijkingen tussen 1 en 4 reizigers per auto en trein. Al deze statistiekjes gaan alleen uit van de gereden kilometer. Als dat ook voor het treinkaartje gold was die stukken goedkoper. Het energieverbruik van het station dat nodig is om überhaupt de trein in te komen, het personeel dat trein bestuurt en alle andere randvoorwaardelijke zaken, worden gemakshalve weggelaten om de NS zo schoon mogelijk te laten lijken. De voorlichting is dus nog steeds scheef, maar al wel ietsje pietsje beter. Hoe dan ook, als de trein straks echt op groene stroom rijdt, kan ons Hollandse gezinnetje met een gerust groen hart de auto laten staan. Als ze tegen die tijd niet zelf in een elektrisch auto rijden tenminste.

Publiekelijke verantwoording

Als grootste elektriciteitsverbruiker van Nederland kan de NS niet zonder schaamte publiekelijk ambitieloos blijven op het gebied van duurzaam opgewekte elektriciteit. De NS heeft de morele plicht om het inkooppercentage van groene stoom met grote letters op haar homepage te vermelden. Dan kan iedere treinreiziger zich hier een mening over vormen. Zeker weten dat de klachten dan niet alleen gaan over de vele vertragingen op het spoor.

Groen treinkaartje

Tot op heden verkoop de NS uitsluitend grijze kaartjes. Op precies te zijn 1e klasse en 2e klasse grijze treinkaartjes. In navolging van de groene creditcard en alle andere groene producten kan de NS een groen treinkaartje gaan verkopen. Dat is hetzelfde treinreisje, maar dan met groene stroom. De NS legt in haar voorwaarden vast dat ze hetzelfde percentage groene stroom inkoopt als het percentage verkochte groene treinkaartjes. Zo kan de reiziger tenminste zelf beslissen of ze groen of grijs wil reizen. En dan zou het het wel zo fair zijn om de grijze treinkaartjes duurder te maken, want die vervuilen de lucht en warmen de aarde op. En schade is niet alleen schande, maar kost ook geld.

Dit is een bewerking van de eerste versie 15 januari 2012.

🙂 NOTE: Sinds 2018 is de NS de grootste inkoper van schone energie in Nederland. De NS gebruikt voor de trein nu alleen nog maar duurzaam opgewekte elektriciteit. Over de elektriciteit voor stations, het energieverbruik voor onderhoud van spoor en gebouwen is weinig bekend.

Bronnen