• Energie

  Energiesubsidie voor opslag of productie?

  Voor elke euro elektriciteit betalen we ongeveer 63 cent belasting omdat het gebruik van energie vervuilt. Zo is het begonnen. Maar wat als we straks allemaal onze eigen zon- en windenergie opwekken. Dan vervuilen we niet meer! Betalen we dan ook geen energiebelasting meer? Zelf opgewekte energie is gratis! Van de belastingdienst hoeven we geen energiebelasting te betalen voor het verbruik van elektriciteit die je zelf opwekt met: hernieuwbare energiebronnen, een noodinstallatie, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas, biogas of warmtekrachtkoppeling. Dat is goed nieuws! En zolang de belastingwet niet wordt aangepast blijft dat goed nieuws! Een leuk weetje is dat je de energiebelasting (en kolenbelasting) kunt terugvragen voor het gas en de elektriciteit die…

 • Politiek

  Olie of vrede in het Midden-Oosten

  Kent u producten die ‘made in Saoedi Arabië’ zijn? Het geld dat olie oplevert, doodt de lust om producten te fabriceren, diensten te leveren en handel te drijven. Machthebbers verdelen en overheersen, want wie betaalt bepaalt!  Na een lange strijd van vele jaren stichtte Abdoel Aziz al-Saoed in 1932 het Saoedische Arabische Koninkrijk door samenvoeging van de koninkrijken Nadjd en Hidjaz. Kort daarna in 1938 werd er olie gevonden in de woestijn en het leven veranderde op slag. De nieuwe economische structuur die door de onuitputtelijke olie-inkomsten ontstond, is er vandaag de dag nog steeds. Afhankelijk van machthebbers In tegenstelling tot de stammen in Libië, Irak, Afghanistan en Syrië kunnen…

 • Duurzaamheid

  Bouwinnovatie door te rekenen naar levensduur

  De bouw zit in het slob. We hebben huizen over en kantoren staan leeg. De mensen van de naoorlogse geboortegolf geven hun werkplek en hun huis op; ze gaan massaal met pensioen. Dat geeft ruimte en … “tijd” voor nieuwe kansen. Er is een klein probleempje. De samenleving is ingesteld op groei. Demografische groei, economische groei, welvaartsgroei, groeiende woningbehoefte, groeiende bedrijvigheid en meer. We zijn er zo aan verslaafd dat we al deze groeibehoeften sinds de jaren zeventig tegen beter weten in hebben gefinancierd met groeiende schulden. De bestuurders van de naoorlogse generatie hebben in veertig jaar tijd meer dan dertigduizend euro schuld per Nederlander opgebouwd die zij met veel…

 • Ruimtelijke ordening

  Introduceer flexibel beheer van bestemmingsplannen

  Terug naar de natuur is veel te duur. Daarom geldt: eens bouwgrond is altijd bouwgrond. Grondexploitatie blijkt een verslavende hobby waar menige gemeente maar moeilijk van los komt. Als we zo door gaan raakt de grond vanzelf een keer op. Wat dan? En toen kwam er krimp Enkele krimpregio’s hebben hun neus al gestoten aan grondexploitatie. Door de dalende vraag naar woningen en bedrijfsruimte kon de gemeente haar grond aan de staatstenen niet kwijt. Sterker nog, ze erfde uitgewoonde huizen en afgedankte bedrijfspandjes. Slopen zou je zeggen; én maak er een leuk parkje van. Maar wie gaat dat betalen? Grond terugkopen kost geld. Des te meer als er nog een…

 • Politiek

  Een Verkenning van Nieuw Nederland met een essay over Energy Banking

  Met ‘Verkenning Nieuw Nederland’ laten inspirerende denkers zien waar volgens hen Nederland maatschappelijk beter kan.  Verkenning Nieuw Nederland is een nieuw boek met ideeën voor een nieuw Nederland. Je kunt het boek online lezen, helemaal gratis. Het gaat dus niet om het boek zelf, maar om de inhoud. De uitdaging is de verkenning naar dat wat we niet zien. Welke oplossingen en ideeën bevinden zich buiten het gebaande pad en zijn geestverruimend voor de discussies van vandaag? Want de toekomst is eigenlijk nog nooit een extrapolatie van het heden geweest. In de samenleving zijn er altijd mensen die ‘nieuwe dingen zien’ of ‘nieuwe dingen bedenken’. Zij ondernemen iets of gaan…

 • Ruimtelijke ordening

  Vergeet citymarketing, creëer een attractie

  Met het oude trammetje van station Amersfoort naar de Varkensmarkt in het centrum. Het maakt het dagje shoppen nog leuker. Sabine en Joyce zouden er speciaal voor uit Barneveld komen, zeker weten! Horeca- en hoteleigenaren zien de nostalgische tram vooral als een goed citymarketing instrument. Amersfoort ligt centraal in het land en is daardoor goed bereikbaar. De grachtjes in de historische binnenstad en haar rondvaarten zijn een belangrijke trekpleister. Maar tegenwoordig moet je als stad alles uit de kast halen. Ter bevordering van het toerisme en het vergroten van de aantrekkingskracht gaat Amersfoort daarom haar oude tramlijn in ere herstellen. Stadsbestuurders verwachten hiermee meer winkelend publiek uit de omgeving aan…

 • Politiek

  Zet de blanco stem op het stembiljet!

  Proteststem krijgt een eigen plek op stembiljet. Zojuist heeft het kabinet besloten dat op het stembiljet een apart stemvakje komt voor een officiële proteststem. De regering wil hiermee voorkomen dat protestpartijen nog langer ongeremd kunnen profiteren van het algemene ongenoegen tegen de politiek. Was het maar waar! Blanco stemmen is zinloos als dat geen lege zetel oplevert. Nu stemmen mensen ’tegen’, omdat ‘blanco’ stemmen niets oplevert. Bovendien staat de tegenpartij wel op het stembiljet en de blanco stem niet. Wat is blanco stemmen? Met een blanco stem kan de kiezer aangeven dat hij/zij zich niet vertegenwoordigd voelt door het aanbod van kandidaten. In feite neem je afstand van het etablissement, omdat…

 • Sociaal stelsel

  Het bedrijfspensioen heeft zijn tijd gehad

  Mobiele werknemers eisen omvorming van een collectief bedrijfspensioen naar een individueel pensioenstelsel Door de schuldencrisis en de euro crisis staan onze pensioenen op de tocht. Er is echter nog een veel fundamenteler issue: vrije beschikking over je eigen pensioenkapitaal. Door het ontberen daarvan kunnen we als pensioengerechtigden niets anders dan machteloos toekijken hoe onze toekomst op de bestuurstafels heen en weer wordt geschoven. Bij de oprichting van het pensioenstelsel was de arbeider levenslang verbonden aan een bedrijf, logisch dus dat het pensioen een bedrijfscollectief is. Tegenwoordig heeft een werknemer naar schatting 8 tot 12 werkgevers in zijn loopbaan en dus evenzoveel pensioenbreuk. De pensioengerechtigde moet leidend worden. Een mobiel pensioencollectief…

 • Duurzaamheid

  Groene daken hebben de toekomst

  De markt voor groene daken is in Nederland in een stroomversnelling gekomen, met groeiende maatschappelijke belangen, opeenvolgende technische innovaties en met een toenemend aantal nieuwe spelers. Met zoveel nieuwe spelers en al die nieuwe ontwikkelingen is voorlichting essentieel om imago schade aan het groendak te voorkomen. Kwaliteit is een voorwaarde voor gezonde beplanting op het dak zonder lekkages. Handboek groene daken Het handboek groene daken is een praktijkgericht handboek voor elke fase in het bouwproces. Voor elke partij in de bouwketen is stap voor stap uitgewerkt wat er moet gebeuren, waar men rekening mee moet houden en wat daarbij de aandachtspunten zijn. Van initiatieffase en ontwerp tot en met uitvoering,…

 • Energie

  Fukushima’s doofpot is ontploft

  In Japan is een doofpot ontploft. Een aardverschuiving doorbrak de zorgvuldig geheim gehouden informatie over de gebrekkige veiligheid van een oude kerncentrale. Om de economie draaiende te houden mocht het historische technische hoogstandje van veertig jaar geleden nog een poosje stroom maken. Het werd een radioactieve wolk stoom die de Nikkei index in de schaduw zet en burgers het ziekenhuis in drijft. Wat motiveert mensen om kernenergie te maken met alle risico’s van dien? De prijs! Het is goedkoper dan conventionele energie en zonne- en windenergie, zegt men. Voor een duppie op de eerste rang, als het even kan. Kan dat ook echt? Om dat antwoord met zekerheid te kunnen…