Sociaal stelsel

Het bedrijfspensioen heeft zijn tijd gehad

Mobiele werknemers eisen omvorming van een collectief bedrijfspensioen naar een individueel pensioenstelsel

Door de schuldencrisis en de euro crisis staan onze pensioenen op de tocht. Er is echter nog een veel fundamenteler issue: vrije beschikking over je eigen pensioenkapitaal. Door het ontberen daarvan kunnen we als pensioengerechtigden niets anders dan machteloos toekijken hoe onze toekomst op de bestuurstafels heen en weer wordt geschoven.

Bij de oprichting van het pensioenstelsel was de arbeider levenslang verbonden aan een bedrijf, logisch dus dat het pensioen een bedrijfscollectief is. Tegenwoordig heeft een werknemer naar schatting 8 tot 12 werkgevers in zijn loopbaan en dus evenzoveel pensioenbreuk. De pensioengerechtigde moet leidend worden. Een mobiel pensioencollectief maakt pensioenbreuk verleden tijd.

Laat de werkgever het pensioen op een persoonlijke pensioenrekening storten

De werknemer kiest zelf zijn pensioenfonds voor het beheer van zijn pensioengeld. Werknemers moeten bij hun aanstelling hun eigen pensioenrekeningnummer aan hun werkgever kunnen doorgeven voor de pensioenafdrachten. Net als het salaris, dat wordt overgemaakt op de eigen bankrekening van een medewerker,  maakt de werkgever netjes de pensioenafdrachten over op de pensioenrekening van het pensioenfonds die door de werknemer is opgegeven. De gelden worden keurig beheerd zonder dat de werknemer erbij kan, daarmee blijft de opbouw van het vermogen gegarandeerd zoals het hoort.

Pensioenfondsen worden meer gestimuleerd om verantwoord te beleggen

Een heel belangrijk bijkomend voordeel is dat pensioengerechtigden hun pensioenfonds kunnen bevragen over de wijze waarop rendementen behaald worden. Dit zal het maatschappelijk verantwoord beheer van pensioengelden ten goede komen. Pensioenfondsen kunnen zich hiermee onderscheiden om klanten aan te trekken. Net als de Triodos bank kan een pensioenfonds het rendement voor haar klanten verwezenlijken door bijvoorbeeld te beleggen in projecten voor duurzame energie opwekking of micro kredieten voor kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Zo gebeurt er nog iets goeds met het geld terwijl het groeit. Misschien groeit het minder hard, maar dat is keuze vrijheid. Voor de snelle belegger komt er ook vast een pensioenaanbieder met de slogan. “Vraag niet hoe, maar bij ons groeit je pensioen als een raket”. Gemakshalve zwijgen we over lucratieve marken zoals de wapenhandel en andere onethische speculaties. Zwijgen is momenteel de dagelijkse realiteit. Transparante pensioenaanbieders zijn namelijk zeldzaam en bedrijven stellen zelden vragen. Omgekeerd kan het pensioenkapitaal een ongekend grote invloed hebben op het werkelijk verduurzamen van de reële economie. Gezien de omvang van het totale pensioenkapitaal, een vermogen van 723 miljard aan collectief aanvullend pensioen, is dit zelfs het grootste wapenfeit van zelfbewuste burgers die een betere toekomst willen voor zichzelf en hun kinderen.

Werknemer zijn mobieler, ook tussen loondienst en zzp’er

We wisselen niet alleen vaker van baan, maar we worden ook steeds vaker zelfstandig werknemer. ZZP-ers hebben ook belang bij een persoonlijk pensioen. Je wordt namelijk niet als ZZP-er geboren, maar op een gegeven moment verruil je de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor een tijdelijk inhuur contract. Werkgevers juichen deze flexibiliteit veelvuldig toe, vooral voor zichzelf natuurlijk. Voor ZZP-ers is het dan natuurlijk wel zo prettig als ze zelfstandig hun pensioenopbouw kunnen voortzetten. Nu al wordt voorzien dat de werknemer alsmaar mobieler zal worden. Het is dus geen aardigheidje om de pensioenen voor ZZP-ers goed te regelen, maar een bittere noodzaak om maatschappelijke ontwrichting voor de al dan niet noodgedwongen moderne mobiele arbeider te voorkomen. Als werknemers en ZZP-ers hun eigen broek moeten ophouden is het wel handig als ze de broek ook zelf mogen vastpakken.

De politiek moet met haar tijd mee

Nu de arbeiders van weleer met pensioen gaan wordt het tijd om het pensioenstelsel af te stemmen op hun opvolgers. Werknemers en ZZP-ers zullen een persoonlijk pensioencollectief juichend tegemoet zien. Ik zie kansen voor de Partij van de Arbeid, de vertegenwoordiger van Jan met de pet, tegenwoordig Jan Modaal. Laat deze kans niet schieten, want er zijn meer kapers op de kust die de hard werkende Nederlander graag willen helpen.

 

Bronnen

  • Eerlijke Bankwijzer – 11e update, Jan Willem van Gelder en Anniek Herder, Een onderzoeksrapport voor Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie, FNV Mondiaal en Dierenbescherming, oktober 2011
  • www.abp.nl, maatschappelijke rol
  • Endemol draait niet lekker, Jip Cohen, Bizniz.blog.nl 27 juli 2007
  • Pensioen Op Stand (pensioenopstand), Marleen Graeff, Financieel Dagblad 25 oktober 2011