• Ruimtelijke ordening

    Introduceer flexibel beheer van bestemmingsplannen

    Terug naar de natuur is veel te duur. Daarom geldt: eens bouwgrond is altijd bouwgrond. Grondexploitatie blijkt een verslavende hobby waar menige gemeente maar moeilijk van los komt. Als we zo door gaan raakt de grond vanzelf een keer op. Wat dan? En toen kwam er krimp Enkele krimpregio’s hebben hun neus al gestoten aan grondexploitatie. Door de dalende vraag naar woningen en bedrijfsruimte kon de gemeente haar grond aan de staatstenen niet kwijt. Sterker nog, ze erfde uitgewoonde huizen en afgedankte bedrijfspandjes. Slopen zou je zeggen; én maak er een leuk parkje van. Maar wie gaat dat betalen? Grond terugkopen kost geld. Des te meer als er nog een…

  • Duurzaamheid,  Politiek

    Beheer is de duurzame vorm van consumptie

    De transitie van productie naar dienstverlening bij een gelijk activiteitenvolume is de route van verbruik naar bestendig beheer. De noodzaak voor het omvormen van de economie ligt in het feit dat grondstoffen uitputten en de lucht, aarde en zee verontreinigen. De mens bedreigt zijn eigen leefom geving (en de leefomgeving van andere soorten op aarde). De huidige economie is gebaseerd op continue groei van productie en consumptie. Dit principe leidt op termijn tot onomkeerbare uitputting en schaarste. Dit gegeven noodzaakt tot hergebruik van grondstoffen en het vervaardigen van recyclebare producten. De toekomstige winning van grondstoffen komt te liggen in de keten van hergebruik. Dat betekent dat het zwaartepunt van de…