• Duurzaamheid,  Energie

    Energiesubsidie voor opslag of productie?

    Voor elke euro elektriciteit betalen we ongeveer 63 cent belasting omdat het gebruik van energie vervuilt. Zo is het begonnen. Maar wat als we straks allemaal onze eigen zon- en windenergie opwekken. Dan vervuilen we niet meer! Betalen we dan ook geen energiebelasting meer? Zelf opgewekte energie is gratis! Van de belastingdienst hoeven we geen energiebelasting te betalen voor het verbruik van elektriciteit die je zelf opwekt met: hernieuwbare energiebronnen, een noodinstallatie, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas, biogas of warmtekrachtkoppeling. Dat is goed nieuws! En zolang de belastingwet niet wordt aangepast blijft dat goed nieuws! Een leuk weetje is dat je de energiebelasting (en kolenbelasting) kunt terugvragen voor het gas en de elektriciteit die…

  • Energie

    Energiebankieren is het nieuwe salderen

    Energiemaatschappijen zijn niet onverdeeld gelukkig met consumenten die massaal zonnepanelen op het dak zetten. De huishoudens kunnen wel elektriciteit opwekken, maar niet opslaan en dus leveren ze de energie die ze niet direct gebruiken terug aan de energiemaatschappijen. Die zijn door de overheid verplicht om de teruggave te accepteren en dat terwijl de teruggave de eigen elektriciteitsproductie ontregelt. Energy Banking kan een uitkomst bieden. Energy Banking is een vorm voor het uitwisselen, bewaren, verrekenen en ten gelde maken van energietegoeden. De registratiewijze heeft het karakter van fiscaal bankieren, maar omdat het over energietegoeden gaat noemen we het energie bankieren. Door Energy Banking ontstaat een nieuw level playing field voor overheid,…